在线新华字典
Search
厕:拼音与读音 | 粤语拼音 | 笔画与部首 | 编码与输入法 | 计算机内码 | 意思与解释 | 同音字 | 其他相关汉字 | 诗韵、词韵、平水韵 | 我要补充
部首查字法
拼音查字法厕的英语翻译
lavatory
toilet

用厕字组词
公厕
厕所
厕足
厕身
茅厕


带厕字的成语
厕足其间
厕身其间

带厕字的诗句
答令狐侍郎(令狐峘)(,一凶乃一吉,一是复一非)
西江月(,乙未河清九曲,神霄瑞降群仙)
和萧中庶直石头诗(,九河亘积岨)
水调歌头(,人世斗南瑞,天上璧东星)
今日史课偶少暇戏作五字(,仲夏入都门,堂瓦忽已霜)
清厕同枚子之二(,何处肥源未共求,风来同冷汗同流)
奉和圣制重阳旦日百寮曲江宴示怀(,偶圣睹昌期,受恩惭弱质)
酬卢秘书(,偶有冲天气,都无处世才)
杂体诗 陆平原机羇宦(,储后降嘉命)
冯家女(,冯家女,绿发盘双鸦,乱离弃乡土)
拟魏太子邺中集诗 刘桢(,卓荦偏人,而文最有气,所得颇经奇)
酬诸公见过(时官未出,在辋川庄)(,嗟予未丧,哀此孤生)
春集越州皇甫秀才山亭(,嘉宾在何处,置亭春山巅)
玄武门侍宴(一作侍宴北门)(,大君端扆暇,睿赏狎林泉)
丫头岩诗载墙壁间无虑数十百首形容盖有尽(,女色无丑妍,入宫皆见妒)
自尚书郎出为滁州刺史(留别朋友兼示诸弟)(,少年不远仕,秉笏东西京)
登北庭北楼,呈幕中诸公(,尝读西域传,汉家得轮台)
初秋登王司马楼宴得同字(,展骥端居暇,登龙喜宴同)
少年新婚为之咏诗(,山阴柳家女)
定情诗(,我出东门游,邂逅承清尘)
木兰花慢(,新来衰态见,书懒读,镜休看)
宿玄武二首(,方池开晓色,厕月下秋阴)
同沉右率诸公赋鼓吹曲名 芳树(,早翫华池阴)
秋晚杂兴(,昔遇高皇起众材,姓名曾得厕邹枚)
滁城对雪(,晨起满闱雪,忆朝阊阖时)
汝瘿和王仲仪(,汝水出山险,汝民多病瘿)
拟魏太子邺中集诗 应玚(,汝颍之士,流离世故,颇有飘薄之叹)
岳阳楼别窦司直(,洞庭九州间,厥大谁与让)
八公山(,淮山但有八公名,鸿宝烧金竟不成)
奉和至寿春应令(,瑶山盛风乐,南巡务逸游)
更多 »
中华诗词网 »
随机生字
蔜:上面草字头下面一个敖
郔:左边一个延右边双耳旁
竌:左边一个立右边一个几
睳:左边一个目右边一个奎
樦:左边一个木右边一个笙
萇:上面草字头下面繁体的长
黯:左边一个黑右边一个音
綋:左边绞丝旁右边一个宏
捨:左边提手旁右边一个舍
玅:左边一个玄右边一个少

厕字的拼音与读音
厕的拼音(多音字)厕的读音厕的声调厕的台湾注音韵脚(十三辙)

si
ce4
si
4声
轻声
ㄘㄜˋ
e(梭波辙)
i(衣期辙)
厕字的粤语广东话拼音与读音
厕的粤拼注音厕的粤语读音和厕字粤语读音相同的字
cak1
ci3
zak1
cak1
ci3
zak1

厕字的结构与笔画
偏旁部首部首笔画厕的总笔画简体字繁体字结构与写法
2画8画
厕字的编码与输入法
厕的四角号码厕的仓颉码厕的区位码厕的郑码五笔编码输入法
71220MBON1862GGLK五笔86:DMJK;五笔98:DMJK
厕字的机器内码及IT应用
厕的GBK码厕的Unicode编码厕的UTF8编码32位MD5加密编码厕的BASE64编码
B2DE(十进制:45790)21397%E5%8E%95e91e749550318992f4052f5331a0dc0a5Y6V

厕的内码ALT输入法:在中文输入状态下,按住键盘下方的ALT键,依次输入上面的GBK码10进制数字45790,再松开ALT键即可输入一个厕字。

厕字的诗韵、词韵及平水韵
厕的诗韵平仄诗韵厕的词韵平仄词韵
去声 四上去第三部 四纸五尾八荠十贿[半] / 四置五未八霁九泰[半]十一队[半]

厕字在《新华字典》中的意思解释和说明


(1)<名词>厕所。《鸿门宴》:“沛公起如~。”(如:到……去。)
(2)<名词>猪圈。《汉书·燕剌王旦传》:“~中豕群出。”(豕:猪。)
(3)<动词>置身于;参加。司马迁《报任安书》:“向者仆常~下大夫之列。”(向者:过去。仆:我。常:尝,曾经。下大夫:官名。)
(4)<名词>通“”。旁边。《史记·张释之传》:“从行至霸陵,居北临~。”(从行:跟皇帝出行。霸陵:地名。临厕:指在霸陵边上。)
【厕足】1.侧足;置足。《庄子·外物》:“夫地非不广且大也,人之所用容足耳,然则~而垫之致黄泉,人尚有用乎?。”(垫:隐,下掘。2.插足;置身。《魏书·宗钦传》:“窃名华省,~丹墀。”
【厕迹】插足;置身。

厕字的同音字

»

与厕字同偏旁部首的汉字

所有厂字旁的字 »

与厕字笔画数相同的汉字

齿

所有8画的字 »

发表评论

昵称

网站

右边两数之积=?