在线新华字典
Search
和:拼音与读音 | 粤语拼音 | 笔画与部首 | 编码与输入法 | 计算机内码 | 意思与解释 | 同音字 | 其他相关汉字 | 诗韵、词韵、平水韵 | 我要补充
部首查字法
拼音查字法和的英语翻译
and
sum
summation
together with
kind
peace

和的反义词


用和字组词
不和
不随和
中和
乐和
人和
代数和
元和
共和
劝和
匀和
和乐
和事老
和亲
和会
和善
和声
和好
和婉
和尚
和局
和平
和平
和平鸽
和弄
和弦
和数
和易
和暖
和服
和棋
和氏璧
和气
和气
和洽
和煦
和畅
和睦
和稀泥
和约
和缓
和美
和蔼
和衷
和解
和议
和谈
和谐
和顺
和风
唱和
嘻和
圆和
失和
婉和
媾和
平和
应和
怡和
总和
慈和
拌和
捏和
揉和
搀和
搅和
晴和
暖和
柔和
求和
温和
溶和
热和
熙和
相和
祥和
缓和


带和字的成语
一倡百和
一唱一和
一团和气
倡而不和
割地求和
和光同尘
和如琴瑟
和气致祥
和璧隋珠
和盘托出
和睦相处
和而不同
和而不唱
和蔼可亲
和衣而卧
和衷共济
和颜悦色
和风细雨
地利人和
埙篪相和
彼倡此和
心平气和
惠风和畅
时和年丰
春和景明
春风和气
曲高和寡
此唱彼和
民和年丰
浑俗和光
琴瑟调和
调和鼎鼐
随声附和
风和日丽
风和日暖
鸾凤和鸣

带和字的诗句
双黄鹄歌送别(,〔时为节度判官)
送友人归山歌二首(,〔离骚题作山中人〕山寂寂兮无人)
赠郑曼季诗四首 谷风(,一习习谷风)
赠郑曼季诗四首 南衡(,一南衡惟岳)
赠顾骠骑诗 思文(,一思文祁阳)
失题(,一悠悠县象)
赠顾骠骑诗 有皇(,一有皇大晋)
答顾秀才诗(,一芒芒上玄)
答孙显世诗(,一邈矣上祖)
赠郑曼季诗四首 鸣鹤(,一鸣鹤在阴)
过梁门(,一一金瓯在,双双镇璧全)
浣溪沙·和柳亚子先生(,一九五零年国庆观剧,柳亚子先生即席赋《浣溪沙》,因步其韵奉和)
挽朱尚书貔孙(,一代文昌贵,千年谏议名)
秋日陪李侍御渡松滋江(,一作和李侍御渡松滋江南纪西江阔,皇华御史雄)
都下喜见八叔父(,一别七冬夏,几书通置邮)
沁园春(,一别三年,一日三秋,庶几见之)
长林山中闻贼退寄孟明府(,一县今如此,残民数不多)
鹧鸪天(,一只船儿任意飞)
陈正字山居(,一叶闲飞斜照里,江南仲蔚在蓬蒿)
满园花/促拍满路花(,一向沈吟久)
汉宫春(,一品天香)
洞仙歌(,一团娇软,是将春揉做,撩乱随风到何处)
秋蕊香(,一夜金风,吹成万粟,枝头点点明黄)
叹落花(,一夜霏微露湿烟,晓来和泪丧婵娟)
公斋四咏·小桂(,一子落天上,生此青璧枝)
寄徐山人(,一室清羸鹤体孤,气和神莹爽冰壶)
杂歌谣辞·李夫人歌(,一带不结心,两股方安髻)
一年歌(,一年三百六十日,春夏秋冬各九十)
绵谷回寄蔡氏昆仲(,一年两度锦城游,前值东风后值秋)
魏城逢故人(一题作绵谷回寄蔡氏昆仲)(,一年两度锦江游,前值东风后值秋)
更多 »
中华诗词网 »
随机生字
糏:左边一个米右边一个屑
達:左边走之底右边一个幸
佃:左边单人旁右边一个田
幯:左边一个巾右边繁体的节
坻:左边一个土右边一个氐
攂:左边提手旁右边三个田
怄:左边竖心旁右边一个区
疙:里面一个乞外面病字头
嗕:左边一个口右边一个辱
冁:左边一个单右边一个展
襒:左边衣字旁右边一个敝
亸:左边一个享右边一个单
鞚:左边一个革右边一个空
熢:左边一个火右边一个逢
熁:左边一个火右边繁体的胁
菸:上面草字头下面一个於
卅:川字中间一横
鵔:左边繁体的鸟右边俊的右半边
嵛:上面一个山下面一个俞

和字的拼音与读音
和的拼音(多音字)和的读音和的声调和的台湾注音韵脚(十三辙)huo
huó
huò
he2
he4
hu2
huo
huo2
huo4
2声
4声
2声
轻声
2声
4声
ㄏㄜˊ
ㄏㄜˋ
ㄏㄨˊ
ㄏㄨㄛ
ㄏㄨㄛˊ
ㄏㄨㄛˋ
e(梭波辙)
e(梭波辙)
u(姑苏辙)
uo(梭波辙)
uo(梭波辙)
uo(梭波辙)
和字的粤语广东话拼音与读音
和的粤拼注音和的粤语读音和和字粤语读音相同的字
wo4
wo6
wu4
wo4
wo6
wu4
和字的结构与笔画
偏旁部首部首笔画和的总笔画简体字繁体字结构与写法
3画8画
和字的编码与输入法
和的四角号码和的仓颉码和的区位码和的郑码五笔编码输入法
26900HDR2645MFJ五笔86:TKG;五笔98:TKG
和字的机器内码及IT应用
和的GBK码和的Unicode编码和的UTF8编码32位MD5加密编码和的BASE64编码
BACD(十进制:47821)21644%E5%92%8Cab20cc42f302ed3011ec4e3aa547933e5ZKM

和的内码ALT输入法:在中文输入状态下,按住键盘下方的ALT键,依次输入上面的GBK码10进制数字47821,再松开ALT键即可输入一个和字。

和字的诗韵、词韵及平水韵
和的诗韵平仄诗韵和的词韵平仄词韵
去声 二十一平声第九部 五歌

和字在《新华字典》中的意思解释和说明


(1)<形容词>音乐和谐;协调。《察传》:“正六律,~五声,以通八风。” 又作协和;和睦。《季氏将伐颛臾》:“盖均无贫,~无寡,安无倾。”
(2)<动词>和好;交好。《屈原列传》:“明年,秦割汉中地与楚议~。”
(3)<形容词>温和;暖和。《兰亭集序》:“是日也,天朗气清,惠风~畅。”
(4)<形容词>和悦;谦和。《信陵君窃符求赵》:“微察公子,公子颜色愈~。”
(5)<介词>连带;连同。杜荀鹤《山中寡妇》:“时挑野菜~根煮。”
(6)<介词>与;跟。《陈州粜米》:“~那害民的贼徒折证。”
(7)<连词>与;和。岳飞《满江红》:“八千里路云~月。”

(1)<动词>应和;跟着唱;跟着吹奏。《荆轲刺秦王》:“荆轲~而歌。”《垓下之战》:“歌数阕,美人~之。”《赤壁之战》:“客有吹洞箫者,倚歌而~之。”
(2)<动词>依照别人诗词的格律或内容作诗词。白居易《初冬早起寄梦得》:“诗成遣谁~?”
huò<动词>混合;揉合。《活板》:“其上以松脂、蜡~纸灰之类冒之。”

和字的同音字

»

»

»

huo »

huó »

huò »

»

与和字同偏旁部首的汉字

所有口字旁的字 »

与和字笔画数相同的汉字

齿

所有8画的字 »

发表评论

昵称

网站

右边两数之积=?