在线新华字典
Search
处:拼音与读音 | 粤语拼音 | 笔画与部首 | 编码与输入法 | 计算机内码 | 意思与解释 | 同音字 | 其他相关汉字 | 诗韵、词韵、平水韵 | 我要补充
部首查字法
拼音查字法处的英语翻译
deal with
get along with
locate
departmentalism

用处字组词
下处
入口处
共处
军机处
出处
出处
分理处
判处
别处
到处
办事处
去处
各处
善处
四处
坏处
处世
处于
处决
处分
处刑
处境
处处
处女
处所
处方
处暑
处死
处理
处罚
处置
好处
妙处
存车处
审处
害处
宿处
寄存处
寓处
患处
惩处
捕处
明处
暗处
查处
每处
深处
独处
用处
痛处
益处
相处
着处
短处
耍处
苦处
裁处
触处
论处
调处
近处
远处
逐处
错处
长处
随处
难处
难处
高处


带处字的成语
一无是处
东墙处子
五方杂处
养尊处优
和睦相处
处之泰然
处堂燕雀
处心积虑
处高临深
大处着墨
大处着眼
大处落墨
妙处不传
安室利处
安常处顺
安时处顺
安身之处
实逼处此
小姑独处
巢居穴处
当轴处中
恰到好处
抱法处势
搔到痒处
文行出处
易地而处
有以善处
朝夕相处
来处不易
泰然处之
淡然处之
燕雀处堂
独到之处
穴居野处
立身处世
绝处逢生
虱处裈中
蠹居棋处
设身处地
身无长处
身首异处
锥处囊中

带处字的诗句
红豆词(,一南国秋深可奈何,手持红豆几摩挲)
满江红(,……正秋容万里,十分明洁)
失调名(,□□□□□金缕)
洞仙歌(,□□春□,□画□□处)
清平乐(,□□晴树)
木兰花慢(,□中原望眼,正汉水,接天流)
好事近(,□後百年闲,元度自伤来暮)
清平乐(,□花一叶)
桃源行(,〔时年十九〕渔舟逐水爱山春)
扶南曲歌词五首(,〔通典云:武德初,因隋旧制,奏九部乐,四曰扶南)
观壁画九想图(,一世荣枯无异同,百年哀乐又归空)
减字木兰花(,一丘一壑)
兰陵王(,一丘壑)
满江红(,一个兰舟,双桂桨,顺流东去)
水调歌头(,一个江湖客,万里水云身)
烛影摇红(,一亩清阴,半天潇洒松窗午)
阙下芙蓉(,一人理国致升平,万物呈祥助圣明)
寄卢先辈(,一从分首剑江滨,南国相思寄梦频)
观修处士画桃花图歌(,一从天宝王维死,于今始遇修夫子)
与菽园论诗兼寄任公孺博曼宣(,一代才人孰绣丝,万千作者亿千诗)
思蜀(,一作剑关客,闲游将十年)
南归阻雪(,一作南阳北阻雪我行滞宛许,日夕望京豫)
夜渡湘水(,一作崔国辅诗客舟贪利涉,暗里渡湘川)
晚登望云(,一出修门又十年,辈流多已珥金蝉)
和袭美为新罗弘惠上人撰灵鹫山周禅师碑送归(,一函迢递过东瀛,只为先生处乞铭)
次韵(一本无韵字)和王员外杂游四韵(,一分难减亦难加,得似溪头浣越纱)
春忆二林寺旧游因寄朗满晦三上人(,一别东林三度春,每春常似忆情亲)
赠崔员外(,一别十年事,相逢淮海滨)
春夜二首(一本无二首二字,次首题作秋怀)(,一别杜陵归未期,只凭魂梦接亲知)
沁园春(,一别秦楼,转眼新春,又近放灯)
更多 »
中华诗词网 »
随机生字
绂:左边绞丝旁右边一个犮
碦:左边一个石右边一个客
噽:上面一个喜下面呸的右半边
瞽:上面一个鼓下面一个目
髊:左边一个骨右边一个差
塆:左边一个土右边一个弯
柛:左边一个木右边一个申
荫:上面草字头下面一个阴
製:上面一个制下面一个衣
郵:左边一个垂右边双耳旁
鮟:左边一个鱼右边一个安
銼:左边一个金右边一个坐
啯:左边一个口右边一个国
龎:里面繁体的龙外面一个厂

处字的拼音与读音
处的拼音(多音字)处的读音处的声调处的台湾注音韵脚(十三辙)
chǔ
chù
chu3
chu4
3声
4声
ㄔㄨˇ
ㄔㄨˋ
u(姑苏辙)
u(姑苏辙)
处字的粤语广东话拼音与读音
处的粤拼注音处的粤语读音和处字粤语读音相同的字
cyu2
cyu3
syu3
cyu2
cyu3
syu3

处字的结构与笔画
偏旁部首部首笔画处的总笔画简体字繁体字结构与写法
3画5画
处字的编码与输入法
处的四角号码处的仓颉码处的区位码处的郑码五笔编码输入法
23400XHEY2006RSID五笔86:THI;五笔98:THI
处字的机器内码及IT应用
处的GBK码处的Unicode编码处的UTF8编码32位MD5加密编码处的BASE64编码
B4A6(十进制:46246)22788%E5%A4%84b59907bab8318fcfffdb0ac3e09185345aSE

处的内码ALT输入法:在中文输入状态下,按住键盘下方的ALT键,依次输入上面的GBK码10进制数字46246,再松开ALT键即可输入一个处字。

处字的诗韵、词韵及平水韵
处的诗韵平仄诗韵处的词韵平仄词韵
去声 六御上去第四部 六语七虞 / 六御七遇

处字在《新华字典》中的意思解释和说明

chǔ
(1)<动词>停留,止息。《孙子·军事》:“是故卷甲而遁,日夜不~。”
(2)<动词>住,居住。《岳阳楼记》:“~江湖之远,则忧其君。”
(3)<动词>闲居,隐居。《孟子· 齐人有一妻一妾》:“齐人有一妻一妾而~室者。”
(4)<动词>相处。《<指南录>后序》:“与贵酋~二十日,争曲直,屡当死。”
(5)<动词>处置,处理。《孔雀东南飞》:“~分适兄意,那得自任专!”《赤壁之战》:“愿将军量力而~之。”
chù
(1)<名词>处所,地方。《垓下之战》:“令四面骑驰下,期山东为三~。”《过秦论》:“良将劲驽守要害之~。”《三峡》:“自三峡七百里中,两岸连山,略无阙~。”
【处妇】居家之妇。
【处妾】宫中的童女。
【处士】1.有德才而隐居不愿作官的人。《荀子·非十二子》:“古之所谓~者,德盛者也,能静者也。”2.未做官的士人。《孟子·滕文公下》:“圣王不作,诸侯放恣,~横议,杨朱、墨翟之言盈天下。”3.星名,即少微。《晋书·天文志上》:“少微四星在太微西,士大夫之位也。一名~。”
【处治】处方治病。
【处子】1.处女。范晔《后汉书·张衡传》:“鸣鹤交颈,雎鸠相和。~怀春,精魂回移。”2.处士。《后汉书·逸民传序》:“自后帝德稍衰,邪嬖当朝,~耿介,羞与卿相等列。”

处字的同音字

chǔ »

chù »

与处字同偏旁部首的汉字

所有折文旁的字 »

与处字笔画数相同的汉字

所有5画的字 »

发表评论

昵称

网站

右边两数之积=?