在线新华字典
Search
外:拼音与读音 | 粤语拼音 | 笔画与部首 | 编码与输入法 | 计算机内码 | 意思与解释 | 同音字 | 其他相关汉字 | 诗韵、词韵、平水韵 | 我要补充
部首查字法
拼音查字法外的英语翻译
besides
in addition
not closely related
other
outer
outside
unofficial

外的反义词
用外字组词
世外
中外
中外
仇外
以外
余外
例外
关外
其外
内外
内外
出外
分外
分外
口外
另外
号外
员外
四外
在外
塞外
外串
外乡
外事
外交
外亲
外人
外任
外传
外伤
外伸
外侧
外侨
外侮
外债
外倾
外公
外典
外出
外出血
外分泌
外切
外力
外功
外加
外务
外勤
外县
外史
外号
外向
外商
外因
外围
外国
外在
外地
外场
外埠
外壳
外头
外套
外姓
外婆
外孙
外孙女
外孙子
外宅
外客
外家
外宾
外寇
外差
外币
外带
外延
外廷
外引
外形
外径
外待
外心


带外字的成语
世外桃源
九霄云外
八荒之外
内圣外王
内外交困
内外夹攻
内忧外患
分外妖娆
刚中柔外
化外之民
古今中外
吃里爬外
喜出望外
外合里差
外圆内方
外强中干
安内攘外
局外之人
度外之人
弦外之音
弸中彪外
意在言外
拒之门外
方外之人
昂首天外
概莫能外
法外施仁
海外奇谈
直内方外
秀外慧中
置之度外
置身事外
节外生枝
言外之意
超以象外
超然物外
超然象外
身外之物
逍遥法外
邪魔外道
里出外进
里勾外连
里应外合
里通外国
闳中肆外
驰名中外

带外字的诗句
红豆词(,一南国秋深可奈何,手持红豆几摩挲)
八月二十七日,明思文皇帝殉国忌辰也。读(,—纸新诗涕泪涟,桥山弓剑至今传)
山中自赋(,□□□□□□□,门外苍松一水修)
木兰花慢(,□中原望眼,正汉水,接天流)
柳梢青(,□杏堂前,清深窗外,宛似蓬瀛)
五律(,□泥沧海外,立国自向年)
燕子龛禅师(,〔一本有咏字〕山中燕子龛)
谒璿上人(并序)(,〔上人外人内天)
桃源行(,〔时年十九〕渔舟逐水爱山春)
扶南曲歌词五首(,〔通典云:武德初,因隋旧制,奏九部乐,四曰扶南)
赠顾骠骑诗 思文(,一思文祁阳)
答大将军祭酒顾令文诗(,一惟林有鸾)
感皇恩(,一个小园儿,两三亩地)
水调歌头(,一个江湖客,万里水云身)
水调歌头(,一个清闲客,无事挂心头)
别素质/忆瑶姬(,一个茅奄,三间七架)
和人游东林(,一从张野卧云林,胜概谁人更解寻)
春日闲居三首(,一似桃源隐,将令过客迷)
全真七子布天罡北斗所吟(,一住行窝几十年,蓬头长目走如颠)
题大禹寺义公禅房(,一作大禹寺义公禅房义公习禅寂,结宇依空林)
张七及辛大见寻南亭醉作(,一作张七及辛大见访山公能饮酒,居士好弹筝)
酬滑州李尚书秋日见寄(,一入石渠署,三闻宫树蝉)
博浪沙(,一击车中胆气豪,祖龙社稷已惊摇)
满庭芳(,一到江南,三逢此夜,举头羞见婵娟)
哭虚海上人(,一化西风外,禅流稍稍分)
卷末偶题三首(,一卷疏芜一百篇,名成未敢暂忘筌)
水调歌头(,一叶飞何处,天地起西风)
长相思(,一声声)
晚兴(,一声天边断雁哀,数蕊篱外蚤梅开)
放榜日作(,一声开鼓辟金扉,三十仙材上翠微)
更多 »
中华诗词网 »
随机生字
嫰:左边一个女右边漱的右半边
謉:左边一个言右边一个鬼
潆:左边三点水右边一个萦
麍:上面一个鹿下面流的右半边
兟:两个先
痖:里面一个亚外面病字头
镥:左边金字旁右边一个鲁
襊:左边衣字旁右边一个最
幀:左边一个巾右边繁体的贞
扺:左边提手旁右边一个氏
腵:左边一个月右边假的右半边
臬:上面一个自下面一个木
齙:左边繁体的齿右边一个包
嗳:左边一个口右边一个爱
淂:左边三点水右边得的右半边

外字的拼音与读音
外的拼音外的读音外的声调外的台湾注音韵脚(十三辙)
wài
wai4
4声ㄨㄞˋai(怀来辙)
外字的粤语广东话拼音与读音
外的粤拼注音外的粤语读音和外字粤语读音相同的字
ngoi6
ngoi6
外字的结构与笔画
偏旁部首部首笔画外的总笔画简体字繁体字结构与写法
3画5画
外字的编码与输入法
外的四角号码外的仓颉码外的区位码外的郑码五笔编码输入法
23200NIY4566RSID五笔86:QHY;五笔98:QHY
外字的机器内码及IT应用
外的GBK码外的Unicode编码外的UTF8编码32位MD5加密编码外的BASE64编码
CDE2(十进制:52706)22806%E5%A4%960e0e0111aa0ea198bec62d0b155f7db05aSW

外的内码ALT输入法:在中文输入状态下,按住键盘下方的ALT键,依次输入上面的GBK码10进制数字52706,再松开ALT键即可输入一个外字。

外字的诗韵、词韵及平水韵
外的诗韵平仄诗韵外的词韵平仄词韵
去声 九泰上去第三部 四纸五尾八荠十贿[半] / 四置五未八霁九泰[半]十一队[半]

外字在《新华字典》中的意思解释和说明

wài
(1)<名词>外面;外部。《邹忌讽齐王纳谏》:“旦日,客从~来。”
(2)<名词>表面;外表。《赤壁之战》:“今将军~托服从之名,而内怀犹豫之计。”
(3)<副词>以外。《大铁椎传》:“大铁椎~,一物无所持。”
(4)<动词>置之于外;除去。《管子·明法》:“所以禁过而~私也。”
(5)<动词>疏远。《易经·否》:“内小人而~君子。”
(6)<名词>传统戏剧中扮老年男子的角色。”
【外朝】⒈天子、诸侯听政议事的地方。相传周时天子诸侯有三朝,外朝一,内朝二。⒉指在外朝参政议事之人。
【外交】古指臣子私自会见诸侯。
【外戚】帝王的母亲、妻子一方的亲戚。
【外史】⒈官名,颁布帝王命令及掌管地图等。⒉指野史、杂史或记叙人物为主的旧小说。

外字的同音字

wài »

与外字同偏旁部首的汉字

所有夕字旁的字 »

与外字笔画数相同的汉字

所有5画的字 »

发表评论

昵称

网站

右边两数之积=?