在线新华字典
Search
奇:拼音与读音 | 粤语拼音 | 笔画与部首 | 编码与输入法 | 计算机内码 | 意思与解释 | 同音字 | 其他相关汉字 | 诗韵、词韵、平水韵 | 我要补充
部首查字法
拼音查字法奇的英语翻译
astonish
odd
queer
rare
strange
surprise

奇的反义词


用奇字组词
传奇
出奇
奇丽
奇事
奇人
奇伟
奇伟
奇偶
奇兵
奇函数
奇士
奇妙
奇妙
奇崛
奇巧
奇幻
奇异
奇彩
奇志
奇怪
奇才
奇才
奇技
奇数
奇文
奇景
奇特
奇癖
奇祸
奇篇
奇绝
奇缺
奇羡
奇袭
奇观
奇览
奇解
奇谈
奇谋
奇谲
奇趣
奇迹
奇遇
奇闻
好奇
居奇
希奇
恢奇
惊奇
新奇
有奇
猎奇
珍奇
瑰奇
神奇
离奇
稀奇
精奇
蒙太奇
非奇


带奇字的成语
不以为奇
不足为奇
亘古奇闻
何足为奇
六出奇计
出奇制胜
千奇百怪
囤积居奇
奇光异彩
奇形怪状
奇技淫巧
奇文共赏
奇文瑰句
奇珍异宝
奇耻大辱
奇花异草
奇葩异卉
奇装异服
奇谈怪论
奇货可居
巧发奇中
巾帼奇才
平淡无奇
怪诞诡奇
操奇计赢
无奇不有
旷世奇才
海外奇谈
珍禽奇兽
翻空出奇
赏奇析疑

带奇字的诗句
琵琶仙(,《吴都赋》云:「户藏烟浦,家具画船」,唯吴兴为然,春游之盛,西湖未能过也)
李陵咏(,〔时年十九〕汉家李将军)
蓝田山石门精舍 (,〔英华以前八句另为一首)
水调歌头(,一个奇男子,万象落心胸)
红楼梦十二曲——枉凝眉(,一个是阆苑仙葩,一个是美玉无瑕)
观修处士画桃花图歌(,一从天宝王维死,于今始遇修夫子)
出京别崔学士(,一从门馆遍投文,旋忝恩知骤出群)
与菽园论诗兼寄任公孺博曼宣(,一代才人孰绣丝,万千作者亿千诗)
岁暮风雨(,一冬少雨雪,人意常昏昏)
数名诗(,一区扬雄宅,恬然无所欲)
出海(,一团荡漾水晶盘,四畔青天作护阑)
中秋夜玩月(,一夜高楼万景奇,碧天无际水无涯)
念奴娇(,一天春意,趁东皇幽赏,重飞端叶)
周尹潜以仆有郢州之命作诗见赠有横槊之句次(,一岁忧兵四阅时,偷生不恨隙驹驰)
解蹀躞(,一掬金莲微步)
(,一斗醉来将落日,胸中奇突有千尺)
次韵周辅雾中作(,一日篮舆十过溪,丹萸黄菊及佳时)
久雨排闷(,一春略无十日晴,雨脚才断云已生)
观棋(,一枰翻覆战枯棋,庆吊相寻喜复悲)
满江红(,一柄双花,低翠盖,呈祥现美)
咏端正春树(,一树繁阴先著名,异花奇叶俨天成)
题詹仲信所藏米元晖云山小幅(,一棹朝南暮北风,奇峰倒影绿波中)
游武夷,作棹歌呈晦翁十首(,一水奔流叠嶂开,溪头千步响如雷)
奉和袭美太湖诗二十首·石板(,一片倒山屏,何时隳洞门)
贺新郎(,一片湖光净)
踏莎行(,一片闲云,山头初起)
步虚(,一瓢小如茧,芳醪溢其中,醉此一市人,吾瓢故无穷)
沁园春(,一笑樽前,数雄甲辰,几位上台)
沁园春(,一笛横风,稳转船头,系楫大江)
辟山寄朱约山(,一笠一簑三钓矶,归来不费买山赀)
更多 »
中华诗词网 »
随机生字
浿:左边三点水右边繁体的贝
贂:左边繁体的贝右边繁体的参
卶:左边一个多右边单耳朵
蒡:上面草字头下面一个旁
鱰:左边繁体的鱼右边一个署
撜:左边提手旁右边一个登
玿:左边一个王右边一个召
宼:寇的异体字
钣:左边金字旁右边一个反
鱔:左边一个鱼右边一个善
侔:左边单人旁右边一个牟
呍:左边一个口右边一个云
鰋:左边繁体的鱼右边堰的右半边
埾:上面一个取下面一个土

奇字的拼音与读音
奇的拼音(多音字)奇的读音奇的声调奇的台湾注音韵脚(十三辙)

ji1
qi2
1声
2声
ㄐ一ˉ
ㄑ一ˊ
i(衣期辙)
i(衣期辙)
奇字的粤语广东话拼音与读音
奇的粤拼注音奇的粤语读音和奇字粤语读音相同的字
gei1
kei4
gei1
kei4

奇字的结构与笔画
偏旁部首部首笔画奇的总笔画简体字繁体字结构与写法
3画8画
奇字的编码与输入法
奇的四角号码奇的仓颉码奇的区位码奇的郑码五笔编码输入法
40621KMNR3870GDAJ五笔86:DSKF;五笔98:DSKF
奇字的机器内码及IT应用
奇的GBK码奇的Unicode编码奇的UTF8编码32位MD5加密编码奇的BASE64编码
C6E6(十进制:50918)22855%E5%A5%87529c3d2d527f1dfa6948373d1a9e71ce5aWH

奇的内码ALT输入法:在中文输入状态下,按住键盘下方的ALT键,依次输入上面的GBK码10进制数字50918,再松开ALT键即可输入一个奇字。

奇字的诗韵、词韵及平水韵
奇的诗韵平仄诗韵奇的词韵平仄词韵
上平 四支平声第三部 四支五微八齐十灰[半]

奇字在《新华字典》中的意思解释和说明


(1)<形容词>奇异;不同寻常。《涉江》:“余幼好此~服兮,年既老而不衰。”《游褒禅山记》:“入之愈深,其进愈难,而其见愈~。” 又作不常用的;罕见的。《活板》:“有~字素无备者,旋刻之。” 又作<形意动>以…为奇;认为…奇特。《促织》:“每闻琴瑟之声,则奕节而舞,益~之。”
(2)<动词>以……为奇;惊异。《张衡传》:“大将军邓騭~其才,累召不应。”《伤仲永》:“邑人~之,稍稍宾客其父,或以钱币乞之。”
(3)<形容词>佳;好。《孔雀东南飞》:“今日违情义,恐此事非~。”陶渊明《移居》诗:“~文共欣赏,疑义相与析。”
(4)<名词>奇观;胜境;佳境。《答谢中书书》:“自康乐以来,未复有能与其~者。”《游黄山记》:“而有~若此,前未一探。”
(5)<名词>奇谋;奇计。《老子》:“以~用兵。”《孙子·势篇》:“凡战者,以正合,以~胜。故善出~者,无穷如天地,不竭如江河。”

(1)<形容词>单;单数的。《山海经·海外西经》:“~肱之国,其人一臂三目。”《资治通鉴·唐敬宗宝历二年》:“每~日,未尝不视朝。”
(2)<形容词>(运气、命运)不好;不顺。《史记·李将军列传》:“以为李广老,数~,毋令当单于。”
(3)<名词>零数;零头。《核舟记》:“舟首尾长约八分有~。”《阎典史传》:“凡损卒七万五千有~。”

奇字的同音字

»

»

鬿

与奇字同偏旁部首的汉字

夿

所有大字旁的字 »

与奇字笔画数相同的汉字

齿

所有8画的字 »

发表评论

昵称

网站

右边两数之积=?