在线新华字典
Search
存:拼音与读音 | 粤语拼音 | 笔画与部首 | 编码与输入法 | 计算机内码 | 意思与解释 | 同音字 | 其他相关汉字 | 诗韵、词韵、平水韵 | 我要补充
部首查字法
拼音查字法存的英语翻译
accumulate
deposit
exist
keep
live

存的反义词
用存字组词
下存
交存
余存
依存
保存
健存
储存
储存
共存
图存
存亡
存储
存入
存取
存在
存在
存底儿
存心
存恤
存息
存户
存折
存抚
存放
存查
存栏
存根
存案
存档
存款
存款单
存活
存照
存疑
存粮
存货
存贮
存车处
存车线
存问
存食
寄存
封存
尚存
并存
幸存
库存
收存
残存
温存
潜存
现存
珍存
生存
留存
积存
结存
苟存
贮存
遗存
长存


带存字的成语
一息尚存
万古长存
不存芥蒂
人存政举
危急存亡
去伪存真
名存实亡
存亡安危
存亡未卜
存亡绝续
存亡继绝
存心养性
存而不论
岿然独存
救亡图存
求同存异
浩气长存
爱礼存羊
片瓦无存
生死存亡
百不一存
硕果仅存
立此存照
继绝存亡
若存若亡
荡然无存
过化存神
进退存亡
道存目击
闲邪存诚
齿亡舌存

带存字的诗句
休假还旧业便使(,〔一作卢象诗〕谢病始告归)
瓜园诗(并序)(,〔维瓜园高斋)
丁宇田家有赠(,〔英华作田家赠丁禹)
为顾彦先赠妇往返诗四首(,一我在三川阳)
赠温观主(,一别罗浮竟未还,观深廊古院多关)
哭卢贞国(,一别难与期,存亡易寒燠)
浣溪沙(,一向温存爱落晖,伤春心眼与愁宜,画阑凭损缕金衣)
念奴娇(,一场春梦,待从头,说与旁人听著)
宿庐山美庐(,一夕庐山宿美庐,美其合二而一乎)
鹧鸪天(,一忆西湖太瘦生)
念奴娇(,一时四美,对重阳,那更无风无雨)
同王十七庶子、李六员外、郑二侍御同年,四(,一曲悲歌酒一尊,同年零落几人存)
次庭倚怀古韵(,一本修柟出万蓬,挺生绵邈尚谁穷)
子贡(,一来齐境助奸臣,去误骄王亦苦辛)
残叶(,一树摧残几片存,栏边为汝最伤神)
台城路/齐天乐(,一窗烟雨不除草)
乡人某属题哭儿记、儿从军没缅甸、其家未(,一篇破体写哀呻,泪墨模糊两不分)
邺中赠王大(一作邺中王大劝入高凤石门山)(,一身竟无托,远与孤蓬征)
万年欢(,一轮明月,古人心万年,更寸心存)
和浙西李大夫晚下北固山,喜径松成阴,怅然(,一辞温室树,几见武昌柳)
六十六(,七十欠四岁,此生那足论)
七十(,七十残年百念枯,桑榆元不补东隅)
沁园春(,七十衰翁,告老归来,放怀纵心)
武陵春(,七返还丹人怎晓,晓後有何难)
壶中天/念奴娇(,万尘自远,径松存,彷佛斜川深意)
旅怀(,万里共心论,徒言吾道存)
即事(,万里山河拱至尊,羽林铁骑若云屯)
沁园春(,万里戌边,八载去家,始遂一归)
水调歌头(,万里蜀山险,难似上青天)
南乡子(,万里载浮名)
更多 »
中华诗词网 »
随机生字
絙:左边绞丝旁右边一个亘
踸:左边一个足右边一个甚
嬏:左边一个女右边一个番
鰢:左边繁体的鱼右边繁体的马
樢:左边一个木右边繁体的鸟
躭:左边一个身右边沈的右半边
篟:上面竹字头下面一个倩
侭:左边单人旁右边一个尽
肹:左边一个月右边一个兮
捊:左边提手旁右边一个孚
嗘:左边一个口右边一个奚
蚖:左边一个虫右边一个元
綻:左边绞丝旁右边一个定
欤:左边一个与右边一个欠

存字的拼音与读音
存的拼音存的读音存的声调存的台湾注音韵脚(十三辙)
cún
cun2
2声ㄘㄨㄣˊun(人辰辙)
存字的粤语广东话拼音与读音
存的粤拼注音存的粤语读音和存字粤语读音相同的字
cyun4
cyun4
存字的结构与笔画
偏旁部首部首笔画存的总笔画简体字繁体字结构与写法
3画6画
存字的编码与输入法
存的四角号码存的仓颉码存的区位码存的郑码五笔编码输入法
40247KLND2070GDIY五笔86:DHBD;五笔98:DHBD
存字的机器内码及IT应用
存的GBK码存的Unicode编码存的UTF8编码32位MD5加密编码存的BASE64编码
B4E6(十进制:46310)23384%E5%AD%980a91d3f389b8328ae6398d34ec588d135a2Y

存的内码ALT输入法:在中文输入状态下,按住键盘下方的ALT键,依次输入上面的GBK码10进制数字46310,再松开ALT键即可输入一个存字。

存字的诗韵、词韵及平水韵
存的诗韵平仄诗韵存的词韵平仄词韵
上平 十三元平声第六部 十一真十二文十三元(半)

存字在《新华字典》中的意思解释和说明

cún
(1)<动词>存在,与“”相对。《归去来兮辞》:“三径就荒,松菊犹~。”《捕蛇者说》:“视其缶,而吾蛇尚~。”《师说》:“道之所~,师之所~也。”
(2)<动词>生存,活着。《冯谖客孟尝君》:“齐有冯谖者,贫乏不能自~。”《石壕吏》:“~者且偷生,死者长已矣!”
(3)<动词>关心,想念。《屈原列传》:“其~君兴国而欲反复之,一篇之中三致志焉。”《订鬼》:“凡天地之间,有鬼,非人死精神为之也,皆人思念~想之所致也。”
(4)<动词>慰问,抚恤。《信陵君窃符救赵》:“臣乃市井鼓刀屠者,而公子亲数~之。”《隆中对》:“民殷国富而不知~恤。”
【存抚】存恤抚养。班固《汉书·司马相如传下》:“陛下即位,~天下,集安中国,然后兴师出兵。”(集:通“”。和协。)
【存济】安顿;措置。欧阳修《诊澧州瑞木乞不宣示外庭劄子》:“州县皇皇,何以~?以臣视之,乃是四海骚然,万物失所,实未见太平之象。”
【存恤】慰问;抚恤。陈寿《三国志·魏书·武帝纪》:“其令死者家无基业不能自存者,县官勿绝廪,长吏~抚循,以称吾意。”
【存肄】学习;练习。《汉书·礼乐志》:“(河间献王)因献所集雅乐。天子下大乐官,常~之,岁时以备数,然不常御。”
【存照】旧时契约、照会等文书,存备查照核对的,有时在末尾写上“存照”字样。
【存问】慰问;问候。范晔《后汉书·淳于恭传》:“五年,病笃,使者数~。”

存字的同音字

cún »

与存字同偏旁部首的汉字

孿

所有子字旁的字 »

与存字笔画数相同的汉字

西屿

所有6画的字 »

发表评论

昵称

网站

右边两数之积=?