在线新华字典
Search
查:拼音与读音 | 粤语拼音 | 笔画与部首 | 编码与输入法 | 计算机内码 | 意思与解释 | 同音字 | 其他相关汉字 | 诗韵、词韵、平水韵 | 我要补充
部首查字法
拼音查字法查的英语翻译
check
consult
examine
investigate

用查字组词
备查
复查
存查
审查
巡查
待查
抄查
抽查
探查
搜查
普查
查办
查勘
查号台
查哨
查处
查夜
查实
查对
查封
查房
查扣
查找
查抄
查收
查明
查案
查清
查点
查禁
查私
查究
查考
查获
查讫
查访
查证
查询
查账
查铺
查问
查阅
查验
核查
检查
清查
盘查
稽查
缉查
翻查
考查
访查
询查
调查
踏查
追查


带查字的成语
有案可查
查无实据

带查字的诗句
抱疾谢李吏部赠诃黎勒叶(,一叶生西徼,赍来上海查)
生查子(,一岁会盘洲,月月生查子)
赠武处士(,一身唯一室,高静若僧家)
凝碧池侍宴看竞渡应制(,上苑清銮路,高居重豫游)
南阳广文欲于荆襄卜居,袭美有赠,代酬次韵(,不知天隐在何乡,且欲烟霞迹暂双)
南柯子/南歌子(,世上渊明酒,人间陆羽茶)
贺新郎(,主判茅君洞)
皇甫岳云溪杂题五首·鸬鹚堰(,乍向红莲没,复出清蒲飏)
已亥杂诗 138(,今日闲愁为洞庭,茶花凝想吐芳馨)
其十(,佳人巧笑值千金)
来闍黎新亭作(,八解禅林秀,三明给苑才)
浣溪沙(,几共查梨到雪霜)
丑奴儿/采桑子(,十年闻说查山好,何日追游)
访李甘原居(,原西居处静,门对曲江开)
怀素上人草书歌(,吾观文士多利用,笔精墨妙诚堪重)
南迁途中作七首·渡汉江初尝鳊鱼有作(,啸父知机先忆鱼,季鹰无事已思鲈)
送金州鉴周上人(,地必寻天目,溪仍住若耶)
和仆射牛相公追感韦裴六相登庸,皆四十余未(,坐镇清朝独殷然,闲征故事数前贤)
题徐氏姑寿安君寿梅亭(,大鶵衔枚来作亭,小鶵衔实来种花)
满江红(,奎墨西来,落笔处,亲蒙天笑)
柴门(,孤舟登瀼西,回首望两崖)
捉船行(,官差捉船为载兵,大船买脱中船行)
季秋苏五弟缨江楼夜宴崔十三评事、韦少府侄(,峡险江惊急,楼高月迥明)
落帆后赋得二绝(,平湖茫茫春日落,危樯独映沙洲泊)
祥兴第三十七(,幽燕盛用武,六合已一家)
有喜致醉诗(,忽见庭生玉)
三川观水涨二十韵(,我经华原来,不复见平陆)
舍北野望(,断垄围蔬圃,枯桑系钓查)
送客(,旗鼓军威重,关山客路赊)
夏日游德州赠高四(,日观邻全赵,星临俯旧吴)
更多 »
中华诗词网 »
随机生字
楔:左边一个木右边一个契
苷:上面草字头下面一个甘
膲:左边一个月右边一个焦
錨:左边一个金右边一个苗
鉥:左边一个金右边一个术
呔:左边一个口右边一个太
婕:左边一个女右边捷的右半边
絊:左边绞丝旁右边一个本
穗:左边一个禾右边一个惠
掼:左边提手旁右边一个贯
垗:左边一个土右边一个兆
闔:里面磕的右边外面繁体的门
罴:上面一个罢下面四点底
裮:左边衣字旁右边一个昌
讷:左边言字旁右边一个内
兯:上面一个倒八,下面卫字少一横
稜:左边一个禾右边一个夌

查字的拼音与读音
查的拼音(多音字)查的读音查的声调查的台湾注音韵脚(十三辙)
chá
zhā
cha2
zha1
2声
1声
ㄔㄚˊ
ㄓㄚˉ
a(发花辙)
a(发花辙)
查字的粤语广东话拼音与读音
查的粤拼注音查的粤语读音和查字粤语读音相同的字
caa4
zaa1
caa2
caa4
zaa1
caa2
查字的结构与笔画
偏旁部首部首笔画查的总笔画简体字繁体字结构与写法
4画9画
查字的编码与输入法
查的四角号码查的仓颉码查的区位码查的郑码五笔编码输入法
40106DAM1873FKA五笔86:SJGF;五笔98:SJGF
查字的机器内码及IT应用
查的GBK码查的Unicode编码查的UTF8编码32位MD5加密编码查的BASE64编码
B2E9(十进制:45801)26597%E6%9F%A5351912e91482a8297c1c085efaea38fb5p+l

查的内码ALT输入法:在中文输入状态下,按住键盘下方的ALT键,依次输入上面的GBK码10进制数字45801,再松开ALT键即可输入一个查字。

查字的诗韵、词韵及平水韵
查的诗韵平仄诗韵查的词韵平仄词韵
平声第十部 九佳(半)六麻

查字在《新华字典》中的意思解释和说明

zhā
(1)见下。
(2)姓。另见
chá
【查办】查明犯罪事实或错误请节,加以处理:撤职~。
【查抄】清查并没收犯罪者的财产。
【查点】检查数目:~人数|~货物。
【查对】检查核对:~材料|~帐目。
【查访】调查打听(案情)。
【查封】检查以后,贴上封条,禁止动用。
【查禁】检查禁止:~赌博。
【查究】检查追究。
【查勘】去现场视察调查:~矿产资源。
【查看】检查、观察事物存在的情况:~货物|司机钻到车身下面,~汽车损坏的部位。
【查考】调查考究,弄清事实。
【查理帝国】日耳曼人法兰克族的封建国家国王查理,在八世纪后期侵略扩张,占有西欧大部,并于公元800年称帝。法兰克王国成为查理帝国。查理死后,公元843年帝国即告分裂。
【查理定律】气体的压强随温度而改变的规律。当体积不变时,温度每升高摄氏1度,一定质量气体的压强增加它在0℃时的压强的1/273;或一定质量的气体,当体积不变时,它的压强和绝对温度成正比。这定律对理想气体才严格成立,它只能近似反映实际气体的性质,压强越大,温度越低,它与实际情况的偏差就越显著。
【查明】调查清楚:~原因。
【查拳】拳术的一种。有十路:头路母子拳,二路行手,三路飞脚,四路查拳,五路关东,六路埋伏,七路梅花,八路连环,九路龙摆尾,十路串拳。
【查哨】检查哨兵执行任务是否尽职。也说查岗。
【查收】检查后收下(多用于书信):希~。
【查问】调查询问或审查追问。
【查询】查问。
【查验】检查是否真实:~属实|~护照。
【查夜】夜间巡视,检查有无事故。
【查阅】(把书刊、文件等)找出来阅读有关的部分。
【查照】旧时公文用语,叫对方注意文件内容,或按照文件内容(办事):即希~|希~办理。
【查证】调查证明:~属实。

查字的同音字

chá »

zhā »

与查字同偏旁部首的汉字

所有木字旁的字 »

与查字笔画数相同的汉字

所有9画的字 »

发表评论

昵称

网站

右边两数之积=?