在线新华字典
Search
沧:拼音与读音 | 粤语拼音 | 笔画与部首 | 编码与输入法 | 计算机内码 | 意思与解释 | 同音字 | 其他相关汉字 | 诗韵、词韵、平水韵 | 我要补充
部首查字法
拼音查字法沧的英语翻译
dark blue

用沧字组词
沧桑
沧沧
沧海
沧茫


带沧字的成语
曾经沧海
桑田沧海
沧海一粟
沧海桑田
沧海横流
沧海遗珠
饱经沧桑

带沧字的诗句
八月二十七日,明思文皇帝殉国忌辰也。读(,—纸新诗涕泪涟,桥山弓剑至今传)
木兰花慢(,□中原望眼,正汉水,接天流)
五律(,□泥沧海外,立国自向年)
至大梁却寄匡城主人(,一从弃鱼钓,十载干明王)
题云门山寄越府包户曹、徐起居(,一作游龙门寺寄越府包户曹,徐起居我行适诸越,梦寐怀所欢)
和袭美为新罗弘惠上人撰灵鹫山周禅师碑送归(,一函迢递过东瀛,只为先生处乞铭)
已亥杂诗(,一十三度溪花红,一百八下西溪钟)
已亥杂诗 196(,一十三度溪花红,一百八下西溪钟)
小桃红(,一城秋雨豆花凉,闲倚平山望)
湖州韦长史山居(,一官唯买昼公堂,但得身闲日自长)
宿隐静寺上人(,一宿五峰杯度寺,虚廊中夜磬声分)
酬谈少府(,一尉居倏忽,梅生有仙骨)
送刘郎中牧杭州(,一州横制浙江湾,台榭参差积翠间)
广州陪凉公从叔越台宴集(,一径松梢踏石梯,步穷身在白云西)
初入谏司喜家室至(,一旦悲欢见孟光,十年辛苦伴沧浪)
于秀才小池(,一泓潋滟复澄明,半日功夫劚小庭)
松岛湾(诗人芭蕉游此未敢题诗)(,一湾三百岛,岛岛锁春烟)
满江红 庚辰中秋(,一点冰蟾,便做出十分秋色,光满处)
醉封诗筒寄微之(,一生休戚与穷通,处处相随事事同)
读赤壁赋前后二首(,一笑沧波浩浩流,只鸡斗酒更扁舟)
东归留辞沈侍郎(,一第久乖期,深心已自疑)
万年欢(,一轮明月,古人心万年,更寸心存)
感河上兵(,一闻河塞上,非是欲权兵)
吴中闻潼关失守,因奉寄淮南萧判官(,一雁飞吴天,羁人伤暮律)
春风(,一马春风北首燕,却疑身得旧山川)
怀仙歌(,一鹤东飞过沧海,放心散漫知何在)
喜迁莺(,七闽形胜)
寄海峤丈人(,万丈只愁沧海浅,一身谁测岁华遥)
哭张仓曹南史(,万事竟蹉跎,重泉恨若何)
水调歌头(,万倾太湖上,朝暮浸寒光)
更多 »
中华诗词网 »
随机生字
瑦:左边一个王右边繁体的鸟
篖:上面竹字头下面一个唐
畔:左边一个田右边一个半
挃:左边提手旁右边一个至
蜦:左边一个虫右边繁体的仑
蓆:上面草字头下面一个席
夯:上面一个大下面一个力
荘:上面草字头下面一个壮
秪:左边一个禾右边一个氐
繇:左边摇的右半边右边一个系
徍:左边双人旁右边一个圭左边双人旁,右边两个土
镟:左边金字旁右边一个旋
竓:左边一个立右边一个毛
骹:左边一个骨右边一个交
滽:左边三点水右边一个庸
楨:左边一个木右边繁体的贞

沧字的拼音与读音
沧的拼音沧的读音沧的声调沧的台湾注音韵脚(十三辙)
cāng
cang1
1声ㄘㄤˉang(江阳辙)
沧字的粤语广东话拼音与读音
沧的粤拼注音沧的粤语读音和沧字粤语读音相同的字
cong1
cong1
沧字的结构与笔画
偏旁部首部首笔画沧的总笔画简体字繁体字结构与写法
3画7画(左边三点水,右边一个仓)
沧字的编码与输入法
沧的四角号码沧的仓颉码沧的区位码沧的郑码五笔编码输入法
38112EOSU1855VOYY五笔86:IWBN;五笔98:IWBN
沧字的机器内码及IT应用
沧的GBK码沧的Unicode编码沧的UTF8编码32位MD5加密编码沧的BASE64编码
B2D7(十进制:45783)27815%E6%B2%A7ca10b87a2bb61a41c9ebbf90e333ffb35rKn

沧的内码ALT输入法:在中文输入状态下,按住键盘下方的ALT键,依次输入上面的GBK码10进制数字45783,再松开ALT键即可输入一个沧字。

沧字的诗韵、词韵及平水韵
沧的诗韵平仄诗韵沧的词韵平仄词韵
下平 七阳平声第二部 三江七阳

沧字在《新华字典》中的意思解释和说明

cāng
(1)<形容词>寒冷。《两小儿辩日》:“日初出~凉凉,及其日中如探汤。”
(2)<名词>青绿色。任彦昇《赠郭桐庐》:“~江路穷此,湍险方自兹。”
【沧海】1.大海。2.我国东海的别称。3.神话中的海岛名。
【沧溟】1.指高远的天空。班固《汉武帝内传》:“诸仙玉女聚居~,其名难测,其实分别。”2.指大海。杜甫《赠翰林张四学士》诗:“翰林逼华盖,鲸力破~。”

沧字的同音字

cāng »

与沧字结构与写法相似的汉字

与沧字同偏旁部首的汉字

氿汿

所有三点水的字 »

与沧字笔画数相同的汉字

寿

所有7画的字 »

发表评论

昵称

网站

右边两数之积=?