在线新华字典
Search
破:拼音与读音 | 粤语拼音 | 笔画与部首 | 编码与输入法 | 计算机内码 | 意思与解释 | 同音字 | 其他相关汉字 | 诗韵、词韵、平水韵 | 我要补充
部首查字法
拼音查字法破的英语翻译
break
breakable
broken
cleave
damaged
defeat
destroy
torn
worn-out

破的反义词


用破字组词
侦破
冲破
击破
刺破
戳破
打破
揭破
攻破
残破
炸破
点破
爆破
看破
破亡
破产
破伤风
破体字
破例
破冰
破冰船
破击
破口
破口儿
破句
破土
破坏
破壁
破声
破天荒
破季度
破家
破工夫
破戒
破折号
破损
破敝
破旧
破晓
破格
破案
破毁
破浪
破灭
破烂
破烂
破烂货
破片
破的
破相
破碎
破约
破绽
破耗
破胆
破脸
破获
破落
破落户
破裂
破解
破记录
破译
破说
破读
破谜儿
破财
破败
破费
破身
破钞
破镜
破门
破陋
破除


带破字的成语
一发破的
一语破的
一语道破
不攻自破
不破不立
乘风破浪
分钗破镜
势如破竹
各个击破
吹弹得破
国破家亡
头破血流
家破人亡
巢毁卵破
快犊破车
支离破碎
焚舟破釜
牢不可破
看破红尘
石破天惊
破壁飞去
破家县令
破旧立新
破桐之叶
破涕为笑
破瓜之年
破矩为圆
破竹之势
破绽百出
破罐破摔
破觚为圜
破釜沉舟
破镜重圆
破门而出
破除迷信
破颜微笑
老牛破车
胆破心寒
镜破钗分
长风破浪
颠扑不破

带破字的诗句
红豆词(,一南国秋深可奈何,手持红豆几摩挲)
秦楼月/忆秦娥(,□□□)
清平乐(,□□晴树)
好事近(,□後百年闲,元度自伤来暮)
水调歌头(,一个奇男子,万象落心胸)
经马嵬坡(,一从杀贵妃,春来花无意)
岁暮风雨(,一冬少雨雪,人意常昏昏)
喜陈懿老示新制(,一别一千日,一日十二忆)
都下喜见八叔父(,一别七冬夏,几书通置邮)
踏莎行(,一别芳容,五经寒暑)
登天台寺(,一到天台寺,高低景旋生)
过水南(,一到水南宅,喧嚣便不闻)
见翰林苏公马祖庞翁赞戏书(,一口吸尽西江水,磨却马师三尺觜)
偶题(,一叶渔舠破晓烟,山环碧玉水连天)
舟中作(,一叶轻舟一破裘,飘然江海送悠悠)
送惠州监押(,一声鸣一作鸿雁破江云,万叶梧桐卷露银)
春居杂兴(,一夜春雷百蛰空,山家篱落起蛇虫)
晨起(,一官又寄汝江头,落魄文园故倦游)
周尹潜以仆有郢州之命作诗见赠有横槊之句次(,一岁忧兵四阅时,偷生不恨隙驹驰)
(,一巢功绩破春光,絮落花残两翅狂)
自诒(,一廛东近会稽城,凿破烟芜俋俋耕)
虞美人(,一弦弹尽仙韶乐,曾破千金学)
桃源忆故人(,一弹指顷浮生过)
春尽与友人入裴氏林探渔竿(,一径互纡直,茅棘亦已繁)
菩萨蛮(,一心唯欲南园去)
春日使府寓怀二首(,一想流年百事惊,已抛渔父戴尘缨)
悲秋(,一抛蓑笠雪溪舟,八载梁州复益州)
双头莲(,一抹残霞,几行新雁,天染云断,红迷阵影)
为黄龙心禅师烧香颂三首(,一拳打破鬼门关,一笑吐却野狐涎)
念奴娇(,一时四美,对重阳,那更无风无雨)
更多 »
中华诗词网 »
随机生字
寠:上面宝盖头下面繁体的娄
亯:上面一点一横,中间一个口,下面一个日
蚫:左边一个虫右边一个包
闄:里面一个要外面繁体的门
榃:上面一个林下面一个田
奞:上面一个大下面准的右半边
舍:上面一个人下面一个舌
淼:三个水
檧:左边一个木右边一个葱
甽:左边一个田右边一个川
缞:左边绞丝旁右边一个衰
廔:里面繁体的娄外面一个广
翙:左边一个岁右边一个羽
鮯:左边繁体的鱼右边一个合
瞖:上面左边一个医学,右边没的右半边,下面一个目
甡:左边一个生右边一个生

破字的拼音与读音
破的拼音破的读音破的声调破的台湾注音韵脚(十三辙)
po4
4声ㄆㄛˋo(梭波辙)
破字的粤语广东话拼音与读音
破的粤拼注音破的粤语读音和破字粤语读音相同的字
po3
po3

破字的结构与笔画
偏旁部首部首笔画破的总笔画简体字繁体字结构与写法
5画10画
破字的编码与输入法
破的四角号码破的仓颉码破的区位码破的郑码五笔编码输入法
14647MRDHE3838GXI五笔86:DHCY;五笔98:DBY
破字的机器内码及IT应用
破的GBK码破的Unicode编码破的UTF8编码32位MD5加密编码破的BASE64编码
C6C6(十进制:50886)30772%E7%A0%B439f9dff8ce1737f69002d6c09475ee1656C0

破的内码ALT输入法:在中文输入状态下,按住键盘下方的ALT键,依次输入上面的GBK码10进制数字50886,再松开ALT键即可输入一个破字。

破字的诗韵、词韵及平水韵
破的诗韵平仄诗韵破的词韵平仄词韵
去声 二十一上去第九部 二十(上加下可) / 二十一个

破字在《新华字典》中的意思解释和说明


(1)<动词>指物体破裂;毁坏;损坏。《琵琶行(并序)》:“银瓶乍~水浆迸。”
(2)<动词>打破;破坏;使损坏。《史记·项羽本纪》:“皆沉船,~釜甑,烧庐舍。”
(3)<动词>打败;攻下;攻克。《鸿门宴》:“今沛公先~秦入咸阳。” 又作<动词>被打败。《六国论》:“六国~灭,非兵不利,战不善,弊在贿秦。”
(4)<动词>突破;破例。《少年中国说》:“惟思将来也,事事皆其所未经者,故常敢~格。”
(5)<形容词>残破;破败。《春望》:“国~山河在,城春草木深。” 又作<形使动>使……残破。《屈原列传》:“亡国~家相随属。” 又作<形使动>使……破;使……击碎。《鸿门宴》:“拔剑撞而~之。”
(6)<动词>破除;去掉。《教战守策》:“则固已~其奸谋而折其骄气。”
(7)<动词>揭穿;揭破。葛长庚《沁园春·岁去年来》:“分明说~。”
(8)<动词>劈开;砍破。《干将莫邪》:“即以斧~其背,得剑。”
(9)<动词>耗费;破费。《韩非子·显学》:“儒者~家而葬。”
(10)<形容词>清楚;透彻。《严监生和严贡生》:“多亏令弟看的~,息将下来了。”
【破镝】发言中肯。
【破啼】停止啼哭,转悲为喜。
【破甑】比喻不值一之物。

破字的同音字

»

与破字同偏旁部首的汉字

所有石字旁的字 »

与破字笔画数相同的汉字

轿

所有10画的字 »

发表评论

昵称

网站

右边两数之积=?