在线新华字典
Search
窘:拼音与读音 | 粤语拼音 | 笔画与部首 | 编码与输入法 | 计算机内码 | 意思与解释 | 同音字 | 其他相关汉字 | 诗韵、词韵、平水韵 | 我要补充
部首查字法
拼音查字法窘的英语翻译
disconcert
embarrassed
poor situation

用窘字组词
发窘
受窘
困窘
惶窘
穷窘
窘乏
窘促
窘况
窘困
窘境
窘态
窘急
窘相
窘苦
窘迫
窘迫


带窘字的诗句
上黄太史(,万里南溪郡,黄香得赐环)
归田三首(,人生何所欲,所欲唯两端:中人爱富贵,高士慕神仙)
至乐词寄黄几复(,余泛观於天下兮,何者乐而谁者足忧)
董伯懿示裴晋公平淮右题名碑诗用其韵和酬(,元和伐蔡何危哉,朝廷百口无一谐)
大雨中作(,北风撼山势岌岌,老夫倚杖檐前立,贪看白雨掠地风,飘洒不知衣尽湿)
偶观旧诗书叹(,吾道运无积,何至堕畦畛)
自遣(,四十已云老,况逢忧窘余)
寓言九首(,婚丧孰不供,贷钱免尔萦)
次韵杨明叔见饯十首(,山围少天日,狐鬼能作妖)
寄吴正仲却蒙马行之都官梅圣俞太博和寄依韵(,山水玄晖去後空,骚人还向此间穷)
赠崔立之评事(,崔侯文章苦捷敏,高浪驾天输不尽)
和王微之登高斋三首(,干戈六代战血埋,双阙尚指山崔嵬)
陌上桑(,弃故乡)
赋咏联句(,弊履常决踵)
奉和文潜赠无咎篇末多见及以既见君子云胡不(,张侯窘炊玉,僦屋得空垆)
和微之诗二十三首并序(,微之又以近作四十三首寄来,命仆继和,其间瘀絮四百字,车斜二十篇者流)
寄贾岛浪仙(,悄悄掩门扉,穷窘自维絷)
破屋叹(,我年四十时,筑舍受一廛)
题梁山军瑞丰亭(,我行都梁窘风雪,史君喜事能留客)
已亥杂诗 2(,我马玄黄盼日曛,关河不窘故将军)
禽言(,拔笋拔笋,入箐不辞风雨窘)
湖上遇郑田(,故人青云器,何意常窘迫)
柏梁诗(,日月星辰和四时)
西蜀旅舍春叹,寄朝中故人呈狄评事(,春与人相乖,柳青头转白)
读苏叔党汝州北山杂诗次其韵(,暑耘日炙背,寒耕泥没脚)
夜泊有怀(,栖鸟向前林,暝色生寒芜)
正月(,正月繁霜,我心忧伤)
信都公家白兔(,水精为宫玉为田,姮娥缟衣洗朱铅)
读襄阳耆旧传,因作诗五百言寄皮袭美(,汉皋古来雄,山水天下秀)
迎春乐(,池边刺竹初成屋)
更多 »
中华诗词网 »
随机生字
逦:里面一个丽外面走之旁
蒁:上面草字头下面一个述
鲩:左边一个鱼右边一个完
鎎:左边一个金右边繁体的气
輱:左边繁体的车右边一个咸
鼸:左边一个鼠右边一个兼
儹:左边单人旁右边繁体的赞
唢:左边一个口右边琐的右半边
蹥:左边一个足右边繁体的连
瑪:左边一个王右边繁体的马
戀:恋的繁体字
闚:里面繁体的规外面繁体的门
哆:左边一个口右边一个多
鋱:左边一个金右边一个忒
呼:左边一个口右边一个乎
篞:上面竹字头下面一个涅

窘字的拼音与读音
窘的拼音窘的读音窘的声调窘的台湾注音韵脚(十三辙)
jiǒng
jiong3
3声ㄐㄩㄥˇiong(中东辙)
窘字的粤语广东话拼音与读音
窘的粤拼注音窘的粤语读音和窘字粤语读音相同的字
kwan3
kwan5
kwan3
kwan5

窘字的结构与笔画
偏旁部首部首笔画窘的总笔画简体字繁体字结构与写法
5画12画(上面空字头,下面一个君)
窘字的编码与输入法
窘的四角号码窘的仓颉码窘的区位码窘的郑码五笔编码输入法
30607JCSKR3029WOXJ五笔86:PWVK;五笔98:PWVK
窘字的机器内码及IT应用
窘的GBK码窘的Unicode编码窘的UTF8编码32位MD5加密编码窘的BASE64编码
BEBD(十进制:48829)31384%E7%AA%98fdb0b814f2504968b1f3e8e33f14b3e156qY

窘的内码ALT输入法:在中文输入状态下,按住键盘下方的ALT键,依次输入上面的GBK码10进制数字48829,再松开ALT键即可输入一个窘字。

窘字的诗韵、词韵及平水韵
窘的诗韵平仄诗韵窘的词韵平仄词韵
上声 十一轸上去第六部 十一轸十二吻十三阮(半) / 十二震十三问十四愿(半)

窘字在《新华字典》中的意思解释和说明

jiǒng
(1)<形容词>困窘;窘迫;处于为难境。《狼》:“屠大~,恐前后受其敌。”
(2)<形容词>穷困;贫困。《晋书·吴逵传》:“家极贫~,冬无衣被。”

窘字的同音字

jiǒng »

与窘字结构与写法相似的汉字

与窘字同偏旁部首的汉字

穿窿

所有穴字旁的字 »

与窘字笔画数相同的汉字

所有12画的字 »

发表评论

昵称

网站

右边两数之积=?