在线新华字典
Search
野:拼音与读音 | 粤语拼音 | 笔画与部首 | 编码与输入法 | 计算机内码 | 意思与解释 | 同音字 | 其他相关汉字 | 诗韵、词韵、平水韵 | 我要补充
部首查字法
拼音查字法野的英语翻译
limit
not in power
open country
rude
unrestrained
unruly
wild

野的反义词用野字组词
下野
东野
僻野
原野
四野
在野
山野
平野
撒野
旷野
朝野
沃野
清野
漫野
狂野
田野
粗野
草野
草野
荒野
视野
越野
遍野
野人
野兔
野兽
野史
野合
野合
野味
野地
野外
野心
野心家
野性
野战
野战军
野景
野火
野炊
野炮
野牛
野猪
野猫
野生
野老
野花
野草
野菜
野营
野葡萄
野蔷薇
野蚕
野蛮
野豌豆
野郎公
野食儿
野餐
野马
野驴
野鸡
野鸭
野鸽
野麻
野鼠
阔野


带野字的成语
东野巴人
两脚野狐
体国经野
哀鸿遍野
坚壁清野
孤云野鹤
家鸡野雉
家鸡野鹜
尸横遍野
山肴野蔌
攻城野战
村夫野老
村野匹夫
沃野千里
漫山遍野
狼子野心
稗官野史
穴居野处
空室清野
野人献曝
野人献芹
野心勃勃
野无遗贤
野草闲花
野蔌山肴
野调无腔
野马无缰
野鹤闲云
闲云野鹤
闲花野草
饿莩遍野
鸣野食苹
齐东野语

带野字的诗句
鱼山神女祠歌(,〔一作渔山神女智琼祠二首〕〔张茂先神女赋序曰)
献始兴公(,〔时拜右拾遗〕宁栖野树林)
减字木兰花(,一丘一壑)
至大梁却寄匡城主人(,一从弃鱼钓,十载干明王)
和人游东林(,一从张野卧云林,胜概谁人更解寻)
思蜀(,一作剑关客,闲游将十年)
南归阻雪(,一作南阳北阻雪我行滞宛许,日夕望京豫)
夏日浮舟过陈大水亭(,一作夏日浮舟过陈逸人别业水亭凉气多,闲棹晚来过)
宴包二融宅(,一作宴鲍二宅闲居枕清洛,左右接大野)
登天台寺(,一到天台寺,高低景旋生)
宿石窟寺(,一刹古冈南,孤钟撼夕岚)
天宝初,南曹小司寇舅于我太夫人堂下累土..(,一匮功盈尺,三峰意出群)
浣溪沙 从石楼、石壁,往来邓尉山中(,一半黄梅杂雨晴,虚岚浮翠带湖明,闲云高鸟共身轻)
野望(,一天秋色冷晴湾,无数峰峦远近间)
感皇恩(,一岁一生朝,一番老相)
辛丑除日寄子瞻(,一岁不复居,一日安足惜)
且听龙吟(,一径烟萝晚翠深,乱云行野乍晴阴)
奉和圣制送张说巡边(,一德光台象,三军掌夏卿)
为黄龙心禅师烧香颂三首(,一拳打破鬼门关,一笑吐却野狐涎)
临顿为吴中偏胜之地陆鲁望居之不出郛郭旷若(,一方萧洒地,之子独深居)
一日复一日(,一日复一日,来如赴海波)
和裴令公一日日一年年杂言见赠(,一日日,作老翁)
春日(,一春略无十日晴,处处浮云将雨行)
春晚至山中因访陈道人(,一春衰病集残骸,太息流尘覆酒杯)
水调歌头(,一曲笙歌外,四座笑谈清)
江城晚望(,一望江城思有余,遥分野径入樵渔)
刘监仓家煎米粉作饼子余云为甚酥潘邠老家造(,一杯连坐两髯棋,数片深红入座飞)
舟中有赋(,一枝柔橹听咿哑,炊稻来依野老家)
种树(,一树新栽益四邻,野夫如到旧山春)
玩花五首(,一树梨花春向暮,雪枝残处怨风来)
更多 »
中华诗词网 »
随机生字
飀:里面一个留外面繁体的风
湲:左边三点水右边一个爰
刡:左边一个民右边立刀旁
虬:左边一个虫右边扎的右半边
邑:上面一个口下面一个巴
魥:左边繁体的鱼右边一个及
帏:左边一个巾右边一个韦
縔:左边绞丝旁右边一个桑
躽:左边一个身右边堰的右半边
鈭:上面一个此下面一个金
瓞:里面一个失外面一个瓜
翧:左边一个宣右边一个羽
掞:左边提手旁右边一个炎
頵:左边一个君右边繁体的页
嚊:左边一个口右边一个鼻
蓷:上面草字头下面一个推
襐:左边衣字旁右边一个象

野字的拼音与读音
野的拼音野的读音野的声调野的台湾注音韵脚(十三辙)
ye3
3声一ㄝˇe(梭波辙)
野字的粤语广东话拼音与读音
野的粤拼注音野的粤语读音和野字粤语读音相同的字
je5
je5

野字的结构与笔画
偏旁部首部首笔画野的总笔画简体字繁体字结构与写法
7画11画
野字的编码与输入法
野的四角号码野的仓颉码野的区位码野的郑码五笔编码输入法
67122WGNIN5016KBXI五笔86:JFCB;五笔98:JFCH
野字的机器内码及IT应用
野的GBK码野的Unicode编码野的UTF8编码32位MD5加密编码野的BASE64编码
D2B0(十进制:53936)37326%E9%87%8E806b80f2d8bf04b65f5109bad05bc5ca6YeO

野的内码ALT输入法:在中文输入状态下,按住键盘下方的ALT键,依次输入上面的GBK码10进制数字53936,再松开ALT键即可输入一个野字。

野字的诗韵、词韵及平水韵
野的诗韵平仄诗韵野的词韵平仄词韵
上声 二十一马上去第十部 二十一马 / 十卦(半)二十二驾

野字在《新华字典》中的意思解释和说明


(1)<名词>郊外;田野。《捕蛇者说》:“永州之~产异蛇。”
(2)<形容词>野外自然生长的。《醉翁亭记》:“~芳发而幽香。”
(3)<名词>民间,与“”相对。《五人墓碑记》:“况草~之无闻者欤?”
(4)<形容词>粗野。《芋老人传》:“天下有缙绅士大夫所不能言,而~老鄙夫能言者,往往而然。”
【野老】乡间老人。
【野马】⒈产于北方的一种马。⒉春日野外林泽间的雾气。
【野人】⒈乡野之民;农夫。⒈未开化的人。⒊无官职的平民。
【野史】由私人编撰的非官方的史书。
【野战】在要塞或城市以外的广大地区作战,又指不按常规作战。

野字的同音字

»

与野字同偏旁部首的汉字

所有里字旁的字 »

与野字笔画数相同的汉字

所有11画的字 »

共1条评论(发表您的评论

敦雨晴 2014-03-17 19:01

有一个不对。

管理员回复:什么不对? (2014-03-17 19:33)

昵称

网站

右边两数之积=?