在线新华字典
Search
陵:拼音与读音 | 粤语拼音 | 笔画与部首 | 编码与输入法 | 计算机内码 | 意思与解释 | 同音字 | 其他相关汉字 | 诗韵、词韵、平水韵 | 我要补充
部首查字法
拼音查字法陵的英语翻译
hill
mausoleum
mound

用陵字组词
丘陵
五陵
冈陵
凭陵
园陵
夷陵
山陵
平陵
庐陵
毗陵
海陵
虾蟆陵
衰陵
谒陵
陵压
陵园
陵墓
陵寝
陵庙
陵替
陵轹
陵迟
陵迟
陵驾
黄陵


带陵字的成语
五陵年少
广陵散绝
陵谷变迁
霸陵醉尉

带陵字的诗句
燕支行(,〔时年二十一〕汉家天(一作大)将才且雄)
桃源行(,〔时年十九〕渔舟逐水爱山春)
忆原上人(,一两棕鞋八尺藤,广陵行遍又金陵)
辋川闲居(,一从归白社,不复到青门)
赠常州院僧(,一住毗陵寺,师应只信缘)
春夜二首(一本无二首二字,次首题作秋怀)(,一别杜陵归未期,只凭魂梦接亲知)
行香子(,一叶舟轻,双桨鸿惊)
行香子(,一叶轻舟)
闰春宴花溪严侍御庄(,一团青翠色,云是子陵家)
南还道中送赠刘谘议别诗(,一官从府役)
酬包评事壁画山水见寄(,一官知所傲,本意在云泉)
湘汉旅怀翁杰(,一宿空江听急流,仍同贾客坐归舟)
送姨子弟往南郊(,一展慰久阔,寸心仍未伸)
王逸人隐居(,一径入千岑,幽人许重寻)
梦中作(,一捧自筑珠丘陵,双匣犹传竺国经)
发高沙(,一日经行白骨堆,中流失柁为心摧)
浣溪沙(,一曲清溪绕舍流)
灞陵亭(,一条归梦朱弦直,一片离心白羽轻)
好事近(,一梦别长安,山路雨斜风细)
纯阳会(,一点薰风舞绿槐,祝融衮火从南来)
游山(,一生万里著行縢,抖擞尘埃尚未能)
长安感怀(,一第知何日,全家待此身)
吕真人赞二首(,一粒之粟,有国有民)
大行皇太后挽歌词三首(,一纪尊名正,三时孝养荣)
临江仙(,一自酒情诗兴懒,舞裙歌扇阑珊)
读唐人乐府戏拟思妇怨(,一自门前征马嘶,此心常与断云西)
自商行谒复州卢使君虔(,一身绕千山,远作行路人)
潇湘雨/满庭芳(,一阕离歌,满尊红泪,解携十里长亭)
武陵春(,一阵晓风花信早,先到小桃枝)
一陂(,一陂焰水蒋陵西,含风却转与城齐)
更多 »
中华诗词网 »
随机生字
傓:左边单人旁右边一个扇
乷:上面一个沙下面一个乙
庴:里面一个昔外面一个广
僰:上面一个棘下面一个人
慹:上面繁体的执下面一个心
靚:左边一个青右边繁体的见
衩:左边衣字旁右边一个叉
滣:左边三点水右边一个唇
蔐:上面草字头下面滴的右半边
惼:左边竖心旁右边一个扁
甋:左边滴的右半边右边一个瓦
揪:左边提手旁右边一个秋
鞘:左边一个革右边一个肖
膖:左边一个月右边一个逢
扅:里面一个多外面一个户
鏰:左边一个金右边一个崩

陵字的拼音与读音
陵的拼音陵的读音陵的声调陵的台湾注音韵脚(十三辙)
líng
ling2
2声ㄌ一ㄥˊing(中东辙)
陵字的粤语广东话拼音与读音
陵的粤拼注音陵的粤语读音和陵字粤语读音相同的字
ling4
ling4
陵字的结构与笔画
偏旁部首部首笔画陵的总笔画简体字繁体字结构与写法
2画10画
陵字的编码与输入法
陵的四角号码陵的仓颉码陵的区位码陵的郑码五笔编码输入法
74247NLGCE3374YBOR五笔86:BFWT;五笔98:BFWT
陵字的机器内码及IT应用
陵的GBK码陵的Unicode编码陵的UTF8编码32位MD5加密编码陵的BASE64编码
C1EA(十进制:49642)38517%E9%99%B5b6bbb7e1c48f6dc55a09ba62aff58c156Zm1

陵的内码ALT输入法:在中文输入状态下,按住键盘下方的ALT键,依次输入上面的GBK码10进制数字49642,再松开ALT键即可输入一个陵字。

陵字的诗韵、词韵及平水韵
陵的诗韵平仄诗韵陵的词韵平仄词韵
下平 十蒸平声第十一部 八庚九青十蒸

陵字在《新华字典》中的意思解释和说明

líng
(1)<名词>大土山。《柳毅传》:“龙以水为神,举一滴可包~谷。”
(2)<名词>帝王的陵墓,泛指一般的坟墓。《促织》:“执图诣寺后,有古~蔚起。”
(3)<动词>通“”。侵犯;欺侮。《荆轲刺秦王》:“而燕国见~之耻除矣。”《<指南录>后序》:“贾家庄几为巡缴所~迫死。”

陵字的同音字

líng »

魿

与陵字同偏旁部首的汉字

所有双耳旁的字 »

与陵字笔画数相同的汉字

轿

所有10画的字 »

发表评论

昵称

网站

右边两数之积=?