在线新华字典
Search
需:拼音与读音 | 粤语拼音 | 笔画与部首 | 编码与输入法 | 计算机内码 | 意思与解释 | 同音字 | 其他相关汉字 | 诗韵、词韵、平水韵 | 我要补充
部首查字法
拼音查字法需的英语翻译
necessaries
need
require

用需字组词
供需
军需
必需
急需
需求
需索
需要


带需字的成语
不时之需

带需字的诗句
鹭答鸭(,□勿生天地,营己合有私)
红毛刀歌(,一泓秋水净纤毫,远看不知光如刀)
拾穗同祖光之一(,不用镰锄铲镬锹,无须掘割捆抬挑)
一世歌(,人生七十古来少,前除幼年后除老)
万年欢(,佳气葱葱,望长安日下,鸾鹤翔舞)
舂陵行(,军国多所需,切责在有司)
浩歌(,南风吹山作平地,帝遣天吴移海水)
四月戊申赋盐万岁山中仰怀外舅谢师厚(,只今汉庞公,白发佐州郡)
寄郭筠仙浙江四首(,向晚严需破屋寒,娟娟纤月倚檐端)
沁园春(,四海中间,第一清流,惟有可斋)
三月三日曲江侍宴(,圣祖发神谋,灵符叶帝求)
五律·挽戴安澜将军(,外侮需人御,将军赋采薇)
真珠帘(,如梅在壑清标格)
途次内黄马病,寄僧舍呈诸友人(,官闲马病客深秋,肯学张衡咏四愁)
过石梯(,小伞轻包手自携,少需脚力过危梯)
寿延长中腔令/寿延长(,彤云映彩色相映,御座中,天簇簪缨)
桂枝香(,恩袍草色)
草宿同党沛家(,成百英雄方夜战,一双老小稍清闲)
同二相已下群官乐游园宴(,撰日岩廊暇,需云宴乐初)
沁园春(,斗酒津亭,方送月芗,夫君又行)
满江红(,春日何来,深雪里,南枝先白)
戏赠彦深(,李髯家徒立四壁,未尝一饭能留客)
满庭芳(,梅拆数枝,蓂舒四荚,二阳始觉来临)
点绛唇(,电绕璇枢,此时昌运生真主)
醉蓬莱(,看梅腮妆腊,柳眼缄春,小寒交候)
虎洞(,空山秋高木叶黄,茫茫百草凋秋霜)
答周德夫见寄(,自我官东南,久无西北书)
读史杂感(,莫定三分计,先求五等封)
观猎行(,落日飞山上,山下人呼猎)
日食(,谁撤天门虎豹扃,群妖食日上青冥)
更多 »
中华诗词网 »
随机生字
坼:左边一个土右边一个斥
專:专的繁体字
奙:上面私字头下面一个奄
藚:上面草字头下面繁体的卖
譟:左边一个言右边澡的右半边
噊:左边一个口右边橘的右半边
厞:里面一个非外面一个厂
秎:左边一个禾右边一个分
粅:左边一个米右边一个勿
適:左边走之底右边摘的右半部
圌:里面瑞的右边外面国字框
垨:左边一个土右边一个守
殓:左边殆的左半边右边剑的左半边
萬:大写的万
宑:上面宝盖头下面一个井
澸:左边三点水右边一个感
嶰:左边一个山右边一个解

需字的拼音与读音
需的拼音需的读音需的声调需的台湾注音韵脚(十三辙)
xu1
1声ㄒㄩˉü(衣期辙)
需字的粤语广东话拼音与读音
需的粤拼注音需的粤语读音和需字粤语读音相同的字
seoi1
seoi1

需字的结构与笔画
偏旁部首部首笔画需的总笔画简体字繁体字结构与写法
8画14画
需字的编码与输入法
需的四角号码需的仓颉码需的区位码需的郑码五笔编码输入法
10227MBMBL4872FVGL五笔86:FDMJ;五笔98:FDMJ
需字的机器内码及IT应用
需的GBK码需的Unicode编码需的UTF8编码32位MD5加密编码需的BASE64编码
D0E8(十进制:53480)38656%E9%9C%80f5e1541bac99f7aad56714c8d4ee58fe6ZyA

需的内码ALT输入法:在中文输入状态下,按住键盘下方的ALT键,依次输入上面的GBK码10进制数字53480,再松开ALT键即可输入一个需字。

需字的诗韵、词韵及平水韵
需的诗韵平仄诗韵需的词韵平仄词韵
上平 七虞平声第四部 六鱼七虞

需字在《新华字典》中的意思解释和说明


(1)<动词>等待。《周易·需卦》:“云上于天,~。” 引申作:迟疑《史记·田敬仲完世家》:“~,事之贼也。”
(2)<动词>停步;不进。张衡《应间》:“虽老氏‘曲全’,‘进道若退’,然行亦以~。”
(3)<动词>需要(后起意义)。《宋史·高定子传》:“长宁地接夷獠,公家百~皆仰淯井盐利。” 又作需要的东西。《元史·成宗纪》:“绍诸王驸马及有分地功臣户居上都、大都、隆兴者,与民均纳供~。” nuò<形容词>通“”。懦弱。《战国策·秦策二》:“~弱者用,而健者不用矣。”

需字的同音字

»

与需字同偏旁部首的汉字

所有雨字旁的字 »

与需字笔画数相同的汉字

所有14画的字 »

发表评论

昵称

网站

右边两数之积=?