在线新华字典
Search
高:拼音与读音 | 粤语拼音 | 笔画与部首 | 编码与输入法 | 计算机内码 | 意思与解释 | 同音字 | 其他相关汉字 | 诗韵、词韵、平水韵 | 我要补充
部首查字法
拼音查字法高的英语翻译
high
tall
highness
loftily
loftiness
tallness

高的反义词

用高字组词
举高
净高
升高
垫高
增高
多高
孤高
射高
崇高
年高
心高
抬高
拔高
拱高
提高
斜高
标高
比天高
清高
登高
跳高
身高
音高
高下
高中
高中
高丽
高丽参
高举
高义
高云
高亢
高产
高人
高价
高位
高低
高低
高低杠
高低潮
高傲
高僧
高八度
高兴
高分子
高加索
高升
高卧
高压
高压电
高压线
高原
高参
高发
高名
高呼
高唱
高嗓门
高地
高堂
高士
高声
高声
高处
高大


带高字的成语
七高八低
不知高低
不识高低
东山高卧
仰之弥高
位卑言高
债台高筑
元龙高卧
兴高采烈
功高盖世
功高震主
劳苦功高
吉星高照
名高天下
处高临深
天高听卑
天高地厚
天高地迥
头高头低
好高骛远
居高临下
屈高就下
山高水低
山高水长
巴高望上
年高德劭
年高望重
廉远堂高
引吭高歌
德高望重
心高气傲
手高手低
才望高雅
才高八斗
才高意广
才高行厚
才高行洁
才高识远
才高运蹇
故作高深
明镜高悬
曲高和寡
月黑风高
材高知深

带高字的诗句
山中自赋(,□□□□□□□,门外苍松一水修)
鹭答鸭(,□勿生天地,营己合有私)
声声慢(,□声短棹,柳色长条,无花但觉风香)
谒璿上人(并序)(,〔上人外人内天)
寓言二首(,〔次首律髓入侠少类)
赠祖三咏(,〔济州官舍作〕[虫萧][虫肖]挂虚牖)
瓜园诗(并序)(,〔维瓜园高斋)
送张舍人佐江州同薛璩十韵(,〔走笔成〕束带趋承明)
故人张[湮,“讠”代“氵”]工诗善易卜兼(,デ暌允幕癯曛?(册4卷125页1259b)不逐城东游侠儿)
赠郑曼季诗四首 谷风(,一习习谷风)
赠郑曼季诗四首 高冈(,一瞻彼高冈)
答顾秀才诗(,一芒芒上玄)
答孙显世诗(,一邈矣上祖)
赠郑曼季诗四首 鸣鹤(,一鸣鹤在阴)
伯虎扮乞儿,作诗骗酒(,一上一上又一上,一上直到高山上)
登山(,一上一上又一上,一上直到高山上)
咏史诗·云云亭(,一上高亭日正晡,青山重叠片云无)
咸阳城东楼(,一上高城万里愁,蒹葭杨柳似汀洲)
减字木兰花(,一丘一壑)
重阳日有作(,一为重阳上古台,乱时谁见菊花开)
闲中书事(,一亩山园半亩池,流年忽逮挂冠期)
湖州歌九十八首 其八十(,一人不杀谢乾坤,万里来来谒帝阍)
元日寄诸弟兼呈崔都水(,一从守兹郡,两鬓生素发)
和人游东林(,一从张野卧云林,胜概谁人更解寻)
送李生归旧居(,一从征战后,故社几人归)
寄钟常侍(,一从朱履步金台,蘖苦冰寒奉上台)
次追和清远道士诗韵(,一代先后贤,声容剧河汉)
南堂脊记乃已三十年偶读之怅然有感(,一住三山三十载,交亲渐觉眼前稀)
秋登兰山寄张五(,一作九月九日岘山寄张子容北山白云里,隐者自怡悦)
仲夏归汉南园寄京邑耆旧(,一作仲夏归汉南园寄京邑旧游尝读高士传,最嘉陶征君)
更多 »
中华诗词网 »
随机生字
燺:左边一个火,右边上面一个高,下面一个木
噶:左边一个口右边一个葛
霺:上面一个雨下面一个微
仭:左边单人旁右边刀字多一撇
纥:左边绞丝旁右边一个乞
綼:左边绞丝旁右边一个卑
剹:左边谬的左半边右边立刀旁
檎:左边一个木右边一个禽
簖:上面竹子头下面一个断
堸:左边一个土右边繁体的风
篢:上面竹字头下面繁体的贡
觰:左边一个角右边一个者
筸:上面竹字头下面一个旱

高字的拼音与读音
高的拼音高的读音高的声调高的台湾注音韵脚(十三辙)
gāo
gao1
1声ㄍㄠˉao(遥迢辙)
高字的粤语广东话拼音与读音
高的粤拼注音高的粤语读音和高字粤语读音相同的字
gou1
gou1
高字的结构与笔画
偏旁部首部首笔画高的总笔画简体字繁体字结构与写法
10画10画
高字的编码与输入法
高的四角号码高的仓颉码高的区位码高的郑码五笔编码输入法
00227YRBR2463SJLD五笔86:YMKF;五笔98:YMKF
高字的机器内码及IT应用
高的GBK码高的Unicode编码高的UTF8编码32位MD5加密编码高的BASE64编码
B8DF(十进制:47327)39640%E9%AB%984296d7d293c9ea4a0e52c6415f0b5c966auY

高的内码ALT输入法:在中文输入状态下,按住键盘下方的ALT键,依次输入上面的GBK码10进制数字47327,再松开ALT键即可输入一个高字。

高字的诗韵、词韵及平水韵
高的诗韵平仄诗韵高的词韵平仄词韵
下平 四豪平声第八部 二萧三肴四豪

高字在《新华字典》中的意思解释和说明

gāo
(1)<形容词> 高,与“”、“”、“”相对。《涉江》:“山峻~而蔽日兮,下幽晦以多雨。”《滕王阁序》:“天~地迥,觉宇宙之无穷。”
(2)<动词>加高;抬高。《促织》:“欲居之以为利,而~其直,亦无售者。”
(3)<动词>重;推崇。《与陈伯之书》:“夫迷途知返,往哲是与;不远而复,先典攸~。”
(4)<名词>高度。《愚公移山》:“太行、王屋二山,方七百里,~万仞。”《核舟记》:“舟首尾长约八分有奇,~可二黍许。”
(5)<名词>高处。《劝学》:“登~而招,臂非加长也,而见者远。”《滕王阁序》:“登~作赋,是所望于群公。”
(6)<形容词>指品级地位高;尊贵。《岳阳楼记》:“居庙堂之~则忧其民,处江湖之远则忧其君。”《滕阁王序》:“千里逢迎,~朋满座。”
(7)<形容词>高明;高尚。《五蠹》:“轻辞天子,非~也,势薄也。”《廉颇蔺相如列传》:“臣所以去亲戚而事君者,徒慕君之~义也。”
(8)<副词>高度。《东方朔》:“朔文辞不逊,~自称誉,上伟之。”
(9)<形容词>大。《鸿门宴》:“劳苦而功~如此。”又专指大年龄《醉翁亭记》:“饮少辄醉,而年又最~,故自号曰醉翁也。”
(10)<形容词>高亢;响亮。鲍照《代堂上歌行》:“筝笛更弹吹,~唱相追和。”
(11)<形容词>热烈;盛大。《史记·项羽本纪》:“饮酒~会。”
(12)<动词>高出;超出。《张衡传》:“虽才~于世,而无骄尚之情。”
(13)<形容词>敬辞,称与对方有关的事物。《林教头风雪山神庙》:“素不相识,去问官人~姓大名。”

高字的同音字

gāo »

与高字同偏旁部首的汉字

所有高字旁的字 »

与高字笔画数相同的汉字

轿

所有10画的字 »

发表评论

昵称

网站

右边两数之积=?